Thảm cách điện 35KV
kích thước 800 x 1000 x 8mm, 
màu nâu đỏ 
sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5588-1191

thảm cách điện 35KV

Thảm cách điện 35KV kích thước 800 x 1000 x 8mm, màu nâu đỏ sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5588-1191

Giá: Liên hệ
Thảm cách điện 24 kv

thảm cách điện 24KV

Thảm cách điện 24 kv

Giá: Liên hệ
Thảm cách điện 10kv
điện áp làm việc : 220v - 5kv
sản xuất theo tiêu chuẩn : TCVN 5588 - 1191

thảm cách điện 10KV

Thảm cách điện 10kv điện áp làm việc : 220v - 5kv sản xuất theo tiêu chuẩn : TCVN 5588 - 1191

Giá: Liên hệ
thảm cách điện hạ áp :
kích  thước 800 x 1000 x 4-5mm, màu nâu đỏ
sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5588-1191

thảm cách điện hạ áp

thảm cách điện hạ áp : kích thước 800 x 1000 x 4-5mm, màu nâu đỏ sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5588-1191

Giá: Liên hệ