-KÌM ĐỘT LỔ MÁNG THANG, XÀ GỒ HÀN QUỐC
-XUẤT XỨ:HÀN QUỐC
-THÂN ĐỘT ĐƯỢC ĐÚC BẰNG HỢP KIM CHỊU LỰC TỐT, ĐỘ BỀN CAO.
-ĐƯỢC TẶNG KÈM 3 BỘ MỦI ĐỘT GỒM: 12.5MM, 10.5MM, 8.5MM MỦI ĐỘT ĐƯỢC LÀM BẰNG THÉP SK5 HÀN QUỐC.
MỦI ĐỘT 12MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 2.0MM
MỦI ĐỘT 10MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 2.3MM
MỦI ĐỘT 8MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 3.0MM
MỦI ĐỘT 6MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 3.2MM

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0908 181 114 HOẶC 0989 281 421
EMAIL: nguyenxuanvu2010@gmail.com

KÌM ĐỘT LỔ XÀ GỒ, MÁNG THANG ĐIỆN

-KÌM ĐỘT LỔ MÁNG THANG, XÀ GỒ HÀN QUỐC -XUẤT XỨ:HÀN QUỐC -THÂN ĐỘT ĐƯỢC ĐÚC BẰNG HỢP KIM CHỊU LỰC TỐT, ĐỘ BỀN CAO. -ĐƯỢC TẶNG KÈM 3 BỘ MỦI ĐỘT GỒM: 12.5MM, 10.5MM, 8.5MM MỦI ĐỘT ĐƯỢC LÀM BẰNG THÉP SK5 HÀN QUỐC. MỦI ĐỘT 12MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 2.0MM MỦI ĐỘT 10MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 2.3MM MỦI ĐỘT 8MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 3.0MM MỦI ĐỘT 6MM ĐỘT ĐƯỢC THÉP DÀY 3.2MM ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0908 181 114 HOẶC 0989 281 421 EMAIL: nguyenxuanvu2010@gmail.com

Giá: Liên hệ